Isı Yalıtımının Faydaları

Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu
Yapınıza uyguladığınız ısı yalıtımı sayesinde,yaşam konforunuz sınırlanmadan ihtiyacınız olan enerjiyi daha verimli ve etkin kullanabilirsiniz. Böylece, boşa harcanan enerjiyi minimuma indirir, enerji kaynaklarını daha verimli kullanmış olursunuz. Enerji verimliliği sağlayan ısı yalıtım uygulamaları projelerin başlangıç yatırımları açısından ek bir maliyet gibi algılanabilir. Ancak geri dönüşleri hesaplandığında önemli ekonomik kazanımlar elde edilir. Doğru yapılan ısı yalıtımı, bina enerji giderlerinizi ortalama %50 düşürür, kış aylarında daha az enerji tüketimiyle daha çok ısınmanızı sağlar, yaz aylarında da yaşadığınız mekanın aşırı ısınması engeller.

Isı Yalıtımıyla Enerji Verimliliği
Dünya enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan ve rezervleri kısıtlı olan petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar bugün hızla tükenmektedir. Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ancak kaynakların gittikçe azaldığı dünyada, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Isı yalıtımı ise en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle dört mevsimin yaşandığı ülkemizde, kışın ısınmak, yazın da serinlemek için kullanılan enerji tüketimi her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacımızın %70’ini ithal ederken, bu enerjinin %30-40’ı binalarda tüketilmektedir. Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelesine destek olunması amacıyla ülkemizde enerji verimliliğiyle ilgili pek çok politika geliştirilmektedir.
Binalarda enerji verimliliği için uygulamaya giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile birlikte mevcut ve yeni yapılacak binalar için “Binalarda Enerji Kimlik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
Binalarda ısı kayıplarının %50’si dış duvarlarda, %25’i çatılarda, %20’si pencere ve kapılarda, %10’u zemin kat ve temel duvarlarında gerçekleşmektedir. Binanıza yaptırdığınız ısı yalıtımının sağladığı enerji tasarrufu, ısı ve elektrik giderlerinizi %50 oranında azaltır, enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.

Daha Güçlü ve Daha Uzun Ömürlü Yapılar
Isı yalıtımı, ısı hareketlerini ve buhar yoğuşmasını azaltır. Bu da, yapıda oluşabilecek nem, küflenme, donma, bozulma, demir aksamının çürümesi gibi korozyonların önüne geçerek yapının korunmasına yardımcı olur. Isı yalıtımı sayesinde yapınızın ömrü uzar ve dayanıklılığı artar, böylece deprem güvenliğini sağlamaya da katkıda bulunur.

İnsan Sağlığına Olumlu Etki
Yapınıza doğru ısı yalıtımı yaptırarak sağlayacağınız iç mekanlar arasındaki homojen ısı dağılımı, yaşam alanlarınızdaki konforu artırır. Bununla beraber, yapının dışına yapılan ısı yalıtımı; insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratabilecek nem, küf, mantar, rutubet, tozlanma, gürültü, hava kirliliği gibi faktörlerin de oluşmasını önler.

Çevre ve Ekolojik Denge
Isı yalıtım uygulamaları, Türkiye ve Avrupa standart- larına uygun ve ekolojik dengeyi korumaya yardımcı bir sistemdir. Isı yalıtımı uygulanmış yapıların ısıtılması, soğutulması ve iklimlendirilmesinde minimum enerji kullanılır, böylece kömür, doğalgaz gibi fosil atıkların tüketimi azalır. Bunun sonucunda da, atmosfere yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) ve diğer zararlı sera gazlarının salınımı minimum düzeye iner, çevreye ve ekolojik dengeye olan olumsuz etki de azalır.
Yapılarınıza standartlara uygun olarak ısı yalıtımı yaptığınızda, doğru seçilmiş yakıt türünü doğru bir teknikle yaktığınızda, harcadığınız enerjinin tamamını ısıtma amaçlı kullanabilirsiniz. Böylece enerjiyi boşa harcamadan, yakıtın çevre kirliliğine olan etkisini minimuma indirebilirsiniz.

Küresel Isınmaya Karşı Isı Yalıtımı
Atmosferdeki gazların gelen güneş ışınlarına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olmasının sonucu olarak, yer kürenin beklenenden daha çok ısınmasını sağlayan doğal sürece “sera etkisi” (greenhouse effect) denir. İnsanoğlu tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesi de “küresel ısınma”ya neden olur. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan küresel iklim değişikliği son yıllarda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında gelmektedir ve dünyada yaşayan tüm canlıların yaşamını tehdit etmektedir. İklim değişikliklerinin en belirgin sonuçları, dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış şekillerinin değişmesi, ekstrem hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında önemli artışlar görülmesi ve tüm bunlara bağlı olarak ekolojik yapının değişime uğraması olarak özetlenebilir.
Doğru ısı yalıtımının yapılması, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için alınan en büyük önlemlerden biridir.

Ses Yalıtımı
Isı yalıtımı, dışarıdan gelen hava etkilerinin yanı sıra gürültüyü de azaltır. Böylece gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkilerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca asansör, merdiven, tesisat gibi yapı boşluklarında kullanılan ısı yalıtımı uygulamaları, ses bacası oluşumunu engeller.

Ülke ve Aile Ekonomisine Katkı
Yapınızı dış etkenlerden koruyan ısı yalıtımı sayesinde bakım-onarım masraflarınız düşer. Enerji kaynaklarının optimum seviyede kullanılmasını sağladığından ülkemizin fosil yakıt ithalini düşürür, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltır. Ayrıca bina enerji ve aile sağlık giderlerini azaltarak ekonomiye de katkıda bulunmuş olur.