WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesi http://www.nurolyapi.com ve http://www.nurolyapi.com.tr adreslerinde yayımlanan Web sitesidir.

1. KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE‘de sunulan hizmetler NUROL YAPI İnş.Turz.ve Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “NUROL YAPI“ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi NUROL YAPI olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi NUROL YAPI‘ya aittir. İşbu kullanım koşullarını NUROL YAPI gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, NUROL YAPI tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. NUROL YAPI, bu SİTE‘ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLARI

SİTE:
NUROL YAPI tarafından belirlenen çerçeve içerisinde içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

KULLANICI:
NUROL YAPI web sitesini ziyaret eden Gerçek kişidir ve Tüzel kişidir.

LİNK:
SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK:
SİTE‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3. GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, NUROL YAPI‘nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’ lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir.Bu linkler KULLANICI‘lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında NUROL YAPI‘nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların kendi sorumluluğundadır. NUROL YAPI bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, NUROL YAPI‘nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. KULLANICI, SİTE‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE‘nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan NUROL YAPI sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI‘nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan NUROL YAPI sorumlu değildir. İşbu SİTE‘nin sahibi NUROL YAPI‘dır. Bu SİTE‘de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE‘nin sunumu NUROL YAPI‘nın ya da NUROL YAPI‘nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE‘deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code‘ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması yasaktır. KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NUROL YAPI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, NUROL YAPI hizmetlerini, NUROL YAPI bilgilerini ve NUROL YAPI‘nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının NUROL YAPI‘nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve NUROL YAPI‘nın yazılı izni ile mümkündür.NUROL YAPI, SİTE üzerinden KULLANICI‘lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası“ ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları“ hükümleri doğrultusunda kullanabilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde NUROL YAPI tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde NUROL YAPI; NUROL YAPI hizmetleri, NUROL YAPI bilgileri, NUROL YAPI telif haklarına tâbi çalışmaları, NUROL YAPI ticari markaları, NUROL YAPI ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır

4. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

NUROL YAPI, SİTE‘ye erişilmesi, SİTE‘nin ya da SİTE‘deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu SİTE‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE‘nin kullanılması ile NUROL YAPI‘nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve Konya Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. NUROL YAPI‘nın, KULLANICI'nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

6. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI", NUROL YAPI tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI‘lar işbu sözleşme hükümlerini SİTE‘yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. NUROL YAPI, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.